+(995) 550 05 67 67

მიიღე მაღალკვალფიციური რჩევები კომპუტერთან,ქსელთან ,ინტერნეტთან და კომპიუტერის დეტალების , კომპიუტერული პროგრამების , პროგრამების პარამეტრების შესახებ სრულიად უფასოდ 24 საათის განმავლობაში !