+(995) 550 05 67 67

საოფისე პროგრამების ექსპრეს კურსი - საშუალებას აძლევს მსმენელს 1 კვირის ვადაში შეიძინოს ან გაიუმჯობესოს პოპულარული საოფისე პროგრამების გამოყენების ბაზისური უნარ-ჩვევები. ლექცია წარიმართება ინტერაქციულ რეჟიმში და 6 დღის განმავლობაში. აქედან 5 დღის განმავლობაში განხილული ყველა Microsoft Office-ის აპლიკაცია, ასევე იქნება თქვენი საშინაო დავალების განხილვა. მეექვსე დღეს იქნება საგამოცდო გამოკითხვა. თითო ლექცია იქნება 3 საათიანი 3 საათი და 30 წუთის განმავლობაში. ჯგუფი შედგება 5 მსმენელისგან. 

პ.ს ამ ეტაპზე დიპლომის გაცემა არ ხორციელდება


ონლაინ კურსის ფასი 150 ₾